Praesent Vehicula
Praesent Vehicula
Consectetur Adipisc
Consectetur Adipisc
Nunc Placerat
Nunc Placerat

IZBOLJŠANJE TRAJNOSTNE DOSTOPNOSTI IN MOBILNOSTI
NA ČEZMEJNEM PROGRAMSKEM PODROČJU /
MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ SOSTENIBILE E DELLA MOBILITÀ
SUL TERRITORIO DEL PROGRAMMA TRANSFRONTALIERO /
IMPROVEMENT OF SUSTAINABLE MOBILITY AND ACCESSIBILITY
IN THE CROSS-BORDER PROGRAM AREA

Projekt "Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na Čezmejnem Programskem območju - TRADOMO"
sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenja-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 
Progetto "Miglioramento dell'accessibilità sostenibile e della mobilità sul territorio del Programma
Transfrontaliero - TRADOMO" finanziato nell' ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo Europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.